Project

Opdrachtgever

Dunea

Locatie(s)

Leiden

Project Periode

jun 2014

Afgerond:

Verwijderen van Asbest cement leiding | Q2 2014

In opdracht van Dunea wordt in verband met de herinrichting van de Floris Vesterstraat een buiten bedrijf zijnde 500mm Asbest cement leiding verwijderd.