Project

Opdrachtgever

Liander

Locatie(s)

Spaklerweg, Duivendrecht

Project Periode

feb 2016

Afgerond:

Gestuurde boring Spaklerweg

In november 2015 heeft Van Baarsen Buisleidingen in opdracht van Liander een middenspanningskabel aangelegd. Door middel van een gestuurde boring diende de Spaklerweg gekruist te worden om de kabel in de Van Marwijk Kooystraat op het bestaande net aan te sluiten. Echter is het werk tijdens de uitvoering gestagneerd vanwege een onderheid riool van Waternet, die door de gestuurde boring gekruist diende te worden. Van Baarsen heeft in korte tijd de engineering van deze boring, in overeenstemming met enkele netwerkbedrijven waaronder Waternet, Nuon Warmte en KPN, gerealiseerd en een veilige uitvoering berekend tussen de bestaande heipalen door. Moll Gestuurd Boren heeft de boring door middel van een steering tool uitgevoerd, vanwege de hoge mate van accuratesse waarop deze boring uitgevoerd diende te worden.