Project

Opdrachtgever

PWN

Locatie(s)

Belgiëlaan, Haarlem

Project Periode

mrt 2015

Afgerond:

Koppelpunten PWN – Waternet

PWN heeft in maart 2015 van Baarsen de opdracht gegeven om mee te denken over een mogelijkheid om twee Waternet beton buizen ø1000mm te koppelen met een PWN betonbuis ø600mm.

Afbeelding 1. geeft de engineering weer hoe dit d.m.v. div. appendages en NGY ø500mm bij de twee buizen van ø1000mm uitgevoerd kon worden. In samenspraak met zowel Waternet als PWN zijn wij vervolgens aan de hand van deze engineering buiten aan de slag gegaan.

Tijdens het bemonsteren van de Waternet kant is er het T-stuk ingebouwd in de PWN waterleiding (afbeelding 2 & 4). Na het goedkeuren van beide aansluitingen op de twee ø1000mm buizen is de rest van de constructie aangekoppeld d.m.v. MMK 45 bochten en een Q bocht die als 90° en 45° is gebruikt (afbeelding 5). Vanwege de hoge ligging van deze nieuwe structuur is er (zoals in figuur 1 is afgebeeld) een terp over dit geheel geplaatst. Het bestaande pad is daarbij omgelegd.

Het kunstwerk in dit werk hebben wij mogen waarmaken. De leiding daadwerkelijk koppelen d.m.v. NGY ø400mm is echter door derden gerealiseerd.