Project

Opdrachtgever

Waternet

Locatie(s)

Korte Zuwe te Nieuwer ter Aa

Project Periode

mei 2016

Afgerond:

Lekherstel WRK I te Nieuwer ter Aa

In opdracht van Waternet heeft van Baarsen een lekkage gerepareerd in de WRK I aan de Korte Zuwe te Nieuwer ter Aa. Naar aanleiding van een grondige voorbereiding op de engineeringskamer heeft onze voorman met zijn ploeg  de betonnen buis met een diameter van 1500 mm hersteld d.m.v. een nieuwe stalen buis in te bouwen. Vanwege de complicaties die bij dit werk voorkwamen zijn er enkele constructies toegepast om de leiding op zijn plek te houden.