Project

Opdrachtgever

LMR/PWN

Locatie(s)

Location 2

Project Periode

sep 2015

Afgerond:

Marsdiep proefboring verbinding Den Helder-Texel.

In de laatste week van augustus t/m de eerste week van oktober is van Baarsen als onderaannemer van LMR Drilling werkzaam geweest voor PWN op het Marine terrein in Den Helder. LMR heeft hier twee proefboringen moeten realiseren onder het Marsdiep richting Texel. Op 7 september is de drillcrew van start gegaan met de boring van 2000m op -85 t.o.v. N.A.P. Dankzij een fijne samenwerking tussen de betrokken partijen en een goed overleg + verslaggeving vanuit LMR heeft PWN ervoor gekozen om de firma LMR een optionele boring van 1000m op -65 eveneens uit te laten voeren. Van Baarsen was bij dit project betrokken als contact persoon jegens alle onderaannemers, de klanten en de Marinebasis. Daarnaast waren wij geheel verantwoordelijk voor het inrichten van het werkterrein.