Project

Opdrachtgever

Liander N.V.

Locatie(s)

Kraaienhorst | Magdalenastraat | Witte Herenstraat | Nieuwe Gracht | Nassauplein | Nassaulaan | Zijlstraat | Korte Zijlstraat

Project Periode

jul 2021

Afgerond:

Uitbreiding + vervanging kabels en leidingen Haarlem-Centrum: Fase A


De werkzaamheden in de eerste fase (fase A) van het grootschalige project in de binnenstad van Haarlem zal bestaan uit verschillende straten, hieronder is een overzicht te zien van welke straten er tot deze fase behoren. In dit overzicht worden de gastracés en elektratracés onderscheiden door middel van de kleur, de blauw gekleurde lijnen staan voor gastracés en de rood gekleurde lijnen voor de aan te leggen elektratracés. De werkzaamheden in fase A zullen starten op 04-01-2021 en vervolgens in het tweede kwartaal van 2021 afgerond worden, zie hieronder de overzichtstekening en de daarbij behorende planning.

Overzicht tekening fase A: Overzicht fase A
Planning fase A: Planning fase A


Bereikbaarheid
We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels en leidingen liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg niet beschikbaar is. Om de hinder bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand te beperken, maken we gebruik van loopbruggen over de opgebroken weggedeelten.


Corona en werkzaamheden
Al onze medewerkers werken volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Wij willen u vragen deze ook in acht te nemen. Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze monteurs. Spreek ze alleen aan als het echt nodig is. Zo kunnen zij hun werk veilig uitvoeren.


Heeft u nog vragen?

Vanaf woensdag 9 juni wordt er volgens een bepaald rooster een buurtmiddag georganiseerd waar u van harte welkom bent om al u vragen met betrekking tot de voorbereiding, planning en uitvoering van de werkzaamheden in het centrum van Haarlem te stellen. De buurtmiddag zal plaatsvinden in het Wijkcentrum Binnensteeds, hieronder vind u het adres van het wijkcentrum.

Adres: Nieuwe Groenmarkt 20, 2011 TW Haarlem
Rooster buurtmiddag: Planning buurtmiddag 2021

Voor meer informatie aangaande de werkzaamheden wordt u door verwezen naar de website van Liander N.V. (opdrachtgever), zie www.liander.nl. Daarnaast worden er namens Liander brieven op de post gedaan waarin u nog meer informatie kan vinden, zie de digitale brieven hieronder.

Bewonersbrief m.b.t. elektra-aanleg: Brief elektra
Bewonersbrief m.b.t. gas-aanleg: Brief gas