Project

Opdrachtgever

Dunea Duin & Drinkwaterbedrijf

Locatie(s)

Bergambacht

Project Periode

nov 2016

Afgerond:

Vervangen koppelpunten hevelleidingen Ø1200 te Bergambacht

Van Baarsen Buisleidingen B.V. heeft wederom in Bergambacht een mooi project afgerond. Deze werkzaamheden zijn eveneens in opdracht van Dunea uitgevoerd en speelden zich op de Lekdijk af. Het betreft hier twee hevelleidingen van beton Ø1200 mm welke wij dienden te vervangen met nodulair gietijzer Ø1200. De twee buizen lopen vanuit de dijk "slapend" naar beneden waarna deze vervolgens in een rechte lijn naar de vlottergebouwen gelegd zijn. Deze gehele leidingsconstructie ligt bovendien op betonkespen welke tijdens dit project op bestaande en nieuwe palen zijn aangebracht.