Project

Opdrachtgever

Liander N.V.

Locatie(s)

Kraaienhorst | Magdalenastraat | Witte Herenstraat | Nieuwe Gracht | Nassauplein | Nassaulaan | Zijlstraat | Korte Zijlstraat

Project Periode

mrt 2021

Afgerond:

Voortgang kabels en leidingen Haarlem-Centrum: Fase A


De voortgang van de werkzaamheden in de binnenstad van Haarlem worden wekelijks bijgehouden. Zie in de tekening hieronder waar de werkzaamheden in fase A al uitgevoerd zijn (in het groen) en waar deze nog uitgevoerd dienen te worden.

Voortgangstekening fase A: Voortgang fase A
Planning fase A: Planning fase A