Project

Opdrachtgever

Locatie(s)

Project Periode

Afgerond:

Voortgang kabels en leidingen Haarlem-Centrum: Fase Damstraat


De voortgang van de werkzaamheden in de binnenstad van Haarlem worden wekelijks bijgehouden. Zie in de tekening hieronder waar de werkzaamheden in fase Damstraat al uitgevoerd zijn (in het groen) en waar deze nog uitgevoerd dienen te worden.

Voortgangstekening fase Damstraat Voortgang fase Damstraat