Project

Opdrachtgever

Liander N.V.

Locatie(s)

Lange Bogaardstraat, Haarlem

Project Periode

mrt 2022

Afgerond:

Voortgang kabels en leidingen Haarlem-Centrum: Fase Lange Bogaardstraat


De voortgang van de werkzaamheden in de binnenstad van Haarlem worden wekelijks bijgehouden. Zie in de tekening hieronder waar de werkzaamheden in fase Grote Markt al uitgevoerd zijn (in het groen) en waar deze nog uitgevoerd dienen te worden.

Voortgangstekening fase Lange Bogaardstraat: Voortgang fase Lange Bogaardstraat
Planning fase Lange Bogaardstraat: Planning fase Lange Bogaardstraat