Project

Opdrachtgever

Liander N.V.

Locatie(s)

Raaks, Haarlem

Project Periode

Afgerond:

Voortgang kabels en leidingen Haarlem-Centrum: Fase Raaks


De voortgang van de werkzaamheden in de binnenstad van Haarlem worden wekelijks bijgehouden. Zie in de tekening hieronder waar de werkzaamheden in fase Raaks al uitgevoerd zijn (in het groen) en waar deze nog uitgevoerd dienen te worden.

Voortgangstekening fase Raaks: Voortgang fase Raaks