Project

Opdrachtgever

Liander N.V.

Locatie(s)

Kudelstaartseweg, Kudelstaart

Project Periode

feb 2022

Afgerond:

Werkzaamheden aan het elektranetwerk op de Kudelstaartseweg te Kudelstaart


Op de Kudelstaartseweg te Kudelstaart gaat Van Baarsen Buisleidingen het elektranetwerk verzwaren middels het aan leggen van een nieuwe (20kV) middenspanningskabel. Daarnaast zullen wij in dezelfde beweging de oude (10kV) middenspanningskabel ook verwijderen. De werkzaamheden zullen gefaseerd, in 4 fases, uitgevoerd worden. Hierbij beginnen we, vanzelfsprekend, met fase 1 en zullen eindigen met een gelijktijdige uitvoering van fase 3 en 4. Zie voor een meer gedetailleerde uitleg van de werkzaamheden de planning en de daarbij behorende faseringstekening. Tijdens dit project zal wekelijks de voortgang van de werkzaamheden bijgehouden worden middels een voortgangstekening, zie hieronder. Op maandag 13 september 2021 zullen wij starten met de werkzaamheden van fase 1.

Voortgangstekening: Voortgangstekening
Planning: Planning


Bereikbaarheid
We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels en leidingen liggen. Dit is in het geval van de Kudelstaartseweg voornamelijk in het fietspad en trottoir. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen wordt de autoweg daarom per fase afgesloten voor auto's, zodat de fietsers veilig over de weg kunnen fietsen. Dit betekent dat er op het moment van afsluiten geen toegang voor auto's meer verleend kan worden op dit bepaalde gedeelte, hier zullen de verkeersregelaars op handhaven. Bewoners, leveranciers/klanten van bedrijven en personen in een noodsituatie zijn echter uitgezonderd van deze regel, deze verkeersdeelnemers hebben ten alle tijden toegang tot het afgesloten gedeelte van de Kudelstaartseweg. De bewoners die aan het afgesloten gedeelte van de Kudelstaartseweg wonen, kunnen middels de reeds toegestuurde brief aantonen dat zij toegang hebben tot dit gedeelte.
Corona en werkzaamheden
Al onze medewerkers werken volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Wij willen u vragen deze ook in acht te nemen. Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze monteurs. Spreek ze alleen aan als het echt nodig is. Zo kunnen zij hun werk veilig uitvoeren.


Heeft u nog vragen?

U kan ten alle tijden u vragen of opmerkingen bij ons kwijt. Hiervoor kan u onze project manager benaderen, zie hieronder de contactgegevens.

René van der Sluis
E-mail: r.vandersluis@vbaarsen.nl
Telefoonnummer: 0630691239

Voor meer informatie aangaande de werkzaamheden wordt u door verwezen naar de website van Liander N.V. (opdrachtgever), zie www.liander.nl.

Bewonersbrief m.b.t. elektra-aanleg: Brief elektra