Van Baarsen

Certificaten en Voorwaarden

De KAM-afdeling van Van Baarsen Buisleidingen bv werkt volgens het adagium van BEVER, BEwust – VEilig – Resultaat en vakmanschap voor elkaar. Dit komt in alle aspecten van het managementsysteem en de organisatie naar voren. Dit blijkt uit onze certificaten ISO9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001, VCA**, CO2 Prestatieladder Niveau 3, CKB (vrijwel alle scopes), BRL 7000 en de Veiligheidsladder Niveau 4 (Original). Wij zijn trots op onze aanpak en de geleverde kwaliteit, de komende jaren zullen wij onze certificaties verder uitbreiden zodat Van Baarsen Buisleidingen B.V. haar leidende rol in de energietransitie kan blijven behouden.   

Veiligheid

Voor de veiligheid van iedereen die langsloopt, voor bezoekers, eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers en leveranciers stellen wij voor elk project een Veiligheids- & Gezondheidsplan op (V&G-plan) op. Hierin worden de risico's en veiligheidsmaatregelen beschreven. Iedereen op onze projecten moet zich houden aan deze veiligheidseisen. Daarnaast stimuleren we mensen om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties zodat iedereen  aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis kan.   

Het centrale doel van de KAM-afdeling is het ondersteunen van de continue kwaliteitsverbetering bij Van Baarsen Buisleidingen B.V. alsmede het leveren van een bijdrage aan de versnelling van de energie transitie. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid worden allemaal gelijk gesteld.

CO2 en energie management

Bij Van Baarsen Buisleidingen B.V. nemen we onze verantwoording voor toekomstige generaties. We dringen energieverbruik terug en zijn actief bezig met de reductie van onze CO2 uitstoot. Onze ambities sluiten naadloos aan op het ons duurzaamheidsbeleid en komen tot uiting in het ‘CO2- Bewust' certificaat niveau 3 (5 per eind 2022) van de CO2-Prestatieladder. Deze positie houden wij al enkele jaren vast door een inspanning te leveren op de plaatsen waar het er echt toe doet. Uit energie-audits is gebleken dat het overgrote deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik op projecten. Een groot aantal maatregelen om de uitstoot te reduceren is in de praktijk getest en de succesvolle maatregelen zijn opgenomen in het bedrijfsbeleid. Vanaf 2022 gaan wij testen met (waterstof) batterijen voor onze projecten. Dit beleid wordt continu verbeterd op basis van onze praktijkervaringen. Daarnaast houden wij ons bezig met verschillende initiatieven in de keten om ook samen met onze partners een verdere CO2 reductie te realiseren.  

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

downloaddocumentpdf

CKB Scopes

K-A, K-B1, K-B2, K-C, K-E, B-A, B-B, B-C, B-D, B-F, B-G, B-H, B-I, B-J, B-K, B-L, S-F, S-J

downloaddocumentpdf

Integrale Beleidsverklaring 2022-2023

Download hier onze beleidsverklaring voor 2022-2023

downloaddocumentpdf

ISO 14001 Certificaat

ISO 14001 Certificaat

downloaddocumentpdf

BRL 7000 Certificaat

BRL 7000 Certificaat

downloaddocumentpdf

VCA** Certificaat

VCA** Certificaat

downloaddocumentpdf

ISO 27001 Certificaat

ISO 27001 Certificaat

downloaddocumentpdf

SCL Veiligheidsladder Niveau 4

SCL Veiligheidsladder Niveau 4

downloaddocumentpdf

CO2 Ketenanalyse 2022

CO2 Ketenanalyse 2022 Niveau 5 Co2 Prestatieladder

downloaddocumentpdf

CO2 Voortgangsrapportage 2022

CO2 Voortgangsrapportage 2022

downloaddocumentpdf

CO2 Prestatieladder Niveau 5

CO2 Prestatieladder Niveau 5

downloaddocumentpdf

Co2 voortangsverslag 2023

Co2 voortangsverslag 2023

downloaddocumentpdf

Ketenanalyse

Ketenanalyse

downloaddocumentpdf

Energiebeoordeling

Energiebeoordeling

downloaddocumentpdf