Van Baarsen

CO2 en energie management

Bij Van Baarsen Buisleidingen B.V. nemen we onze verantwoording voor toekomstige generaties.

We dringen energieverbruik terug en zijn actief bezig met de reductie van onze CO2 uitstoot.Onze ambities sluiten naadloos aan op het ons duurzaamheidsbeleid en komen tot uiting in het ‘CO2- Bewust' certificaat niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Deze positie houden wij al enkele jaren vast door een inspanning te leveren op de plaatsen waar het er echt toe doet. Uit energie-audits is gebleken dat het overgrote deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik op projecten.

Een groot aantal maatregelen om de uitstoot te reduceren is in de praktijk getest en de succesvolle maatregelen zijn opgenomen in het bedrijfsbeleid. Vanaf 2022 gaan wij inzetten op verdere electrifcatie. Dit beleid wordt continu verbeterd op basis van onze praktijkervaringen. Daarnaast houden wij ons bezig met verschillende initiatieven in de keten om ook samen met onze partners een verdere CO2 reductie te realiseren

Rapportages

Ketenanalyse

https://vbaarsen.nl/action/download/21/2023-ketenanalyse-co2-2023-25-10-2023-08-30.pdf

Directiebeoordeling (tussentijds)

https://vbaarsen.nl/action/download/20/2023-co2-voortgangsverslag-en-energie-actieplan-24-10-2023-11-32.pdf

Actieplan 2023 en verder

https://vbaarsen.nl/action/download/22/2023-energiebeoordeling-2023-24-10-2023-11-34.pdf

SKAO:

https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Van_Baarsen_Buisleidingen_B_V