Van Baarsen

Cookie policy

Van Baarsen Buisleidingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail of telefonisch. Om de bescherming van uw gegevens zeker te stellen zijn wij ISO 27001 gecertificeerd.