Van Baarsen Buisleidingen B.V. is gecertificeerd voor de volgende normen:

U kunt vertrouwen op onze kwaliteit en kennis, dat blijkt uit al onze certificaten. Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op met onze KAM Afdeling.

Van Baarsen Buisleidingen B.V. is gecertificeerd voor de volgende normen:

U kunt vertrouwen op onze kwaliteit en kennis, dat blijkt uit al onze certificaten. Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op met onze KAM Afdeling.

Wilt u weten wat wij allemaal doen om onze CO2 emissies te reduceren?   Vanaf 2019 hebben wij een reductie doelstelling van 5% per scope per jaar. Download hieronder onze verschillende actieplannen, reviews, en communicatieplannen.  Heeft u een idee waar wij nog niet aan hebben gedacht?  We horen het graag.

A) Review CO2 Reductiedoelstellingen 2018
B) Zie  voortgangsverslag voor doelstellingen
D) 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductie 2019
E) 3.D.1_1 Overzicht deelname keteninitiatieven CO2 reductie
F) 3 A 1_1 Emissie inventaris en voortgangsverslag 2018 (inclusief emissie inventarisatie basisjaar)

Emissie inventaris 2018Emissie Inventarisatie 2016 en Emissie Inventarisatie 2017.
Emissie inventaris, voortgangsverslag en actieplan 2019
Emissie inventaris, voortgangsverslag en actieplan 2020
Tussentijdse rapportage Voortgangsverslag en Actieplan 2020-2021

Op de website van de SKAO kunt u ons certificaat downloaden.

logo_PSL2

-