Van Baarsen Buisleidingen B.V. is gecertificeerd voor de:

U kunt vertrouwen op onze kwaliteit en kennis, dat blijkt uit al onze certificaten. Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op met onze KAM Afdeling.

Van Baarsen Buisleidingen B.V. is gecertificeerd voor de: U kunt vertrouwen op onze kwaliteit en kennis, dat blijkt uit al onze certificaten. Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op met onze KAM Afdeling.

Wilt u weten wat wij allemaal doen om onze CO2 emissies te reduceren?   Voor 2020 hebben wij een reductie doelstelling van 5% per scope. Download hieronder onze verschillende actieplannen, reviews, en communicatieplannen.  Heeft u een idee waar wij nog niet aan hebben gedacht?  We horen het graag.

A) Review CO2 Reductiedoelstellingen 2018
B) 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen. Voor 2019 is een reductie van 5% per scope (1 en 2) en voor 2019 2% reductie per scope (1 en 2) gesteld. Jaarlijks worden de reductie doelstellingen bepaald in het Management Jaarplan.
D) 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductie 2019
E) 3.D.1_1 Overzicht deelname keteninitiatieven CO2 reductie
F) 3 A 1_1 Emissie inventaris en voortgangsverslag 2018 (inclusief emissie inventarisatie basisjaar)
G: http://vbaarsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Energie-audit-en-actieplan-2010-2020.pdf Energie Actieplan 2020

Download hier ons hier ons certificaat van de SKAO website. Download van de CO2 emissie inventarisatie over 2019: Energie audit en actieplan 2010-2020

Emissie inventaris 2015Emissie Inventarisatie 2016 en Emissie Inventarisatie 2017.  De analyse van de reductiedoelstellingen worden met ingang van medio 2018 opgenomen in het jaarverslag van Van Baarsen. website SKAO.

logo_PSL2

Download Energie audit en actieplan 2010-2020ons energieactieplan 2020