Van Baarsen Buisleidingen B.V. is gecertificeerd voor de volgende normen:

U kunt vertrouwen op onze kwaliteit en kennis, dat blijkt uit al onze certificaten. Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op met onze KAM Afdeling.  

Van Baarsen Buisleidingen B.V. is gecertificeerd voor de volgende normen:

U kunt vertrouwen op onze kwaliteit en kennis, dat blijkt uit al onze certificaten. Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op met onze KAM Afdeling.  

Wilt u weten wat wij allemaal doen om onze CO2 emissies te reduceren?   Vanaf 2019 hebben wij een reductie doelstelling van 5% per scope per jaar. Download hieronder onze verschillende actieplannen, reviews, en communicatieplannen.  Heeft u een idee waar wij nog niet aan hebben gedacht?  We horen het graag.

A) Review CO2 Reductiedoelstellingen 2018
B) 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen.
D) 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductie 2019
E) 3.D.1_1 Overzicht deelname keteninitiatieven CO2 reductie
F) 3 A 1_1 Emissie inventaris en voortgangsverslag 2018 (inclusief emissie inventarisatie basisjaar)

Emissie inventaris 2018Emissie Inventarisatie 2016 en Emissie Inventarisatie 2017.

Op de website van de SKAO kunt u ons certificaat downloaden.

logo_PSL2