Van Baarsen

Nieuws - 27 apr. 2022

Veiligheidsladder trede 4 behaald!

Veiligheid

news photo news photo

Trede 4 Proactief

Begin 2022 heeft van Baarsen de Original Trede 4 audit met succes doorlopen. Veiligheid heeft een hoge prioriteit, het zit in alle vezels van ons bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; "welke bijdrage kan ik leveren ?" 

Ander nieuws