Van Baarsen

Waterleiding veiligstellen voor dijkverzwaring in Uitdam

Water

CO2 Leidingen

location icon

Locatie

Uitdam

electric

Dienst

Water

avatar

Opdrachtgever

PWN

time icon

Jaar

2019

Het hoogheemraadschap heeft grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd, om 1.2 miljoen mensen droge voeten te laten houden moeten de dijken worden verzwaard. Zo ook het stuk dijk in Uitdam.

Direct achter de dijk aan de Uitdammerdorpsstraat staan huizen en tussen deze huizen en de dijk ligt een waterleiding van asbestcement (AC). Deze leiding ligt bij veel bewonders in de tuin en moet vervangen worden i.v.m. de werkzaamheden voor de verzwaring van de dijk. Omdat het vanwege de ligging niet mogelijk is de leiding helemaal te verwijderen en te vernieuwen is er gekozen voor het relinen van de leiding.

Dit betekent dat bij elke woning een werkgat gegraven wordt en om vervolgens eerst de aansluitleiding op de noodleiding te zetten. Vervolgens de AC leiding te onderbreken en de nieuwe HPE leiding door deze oude AC leiding heen te voeren. Zodoende fungeert de oude AC nu als mantelbuis voor de nieuwe HPE leiding.

Na goedkeuring van het watermonster zijn de aansluitleidingen weer van de noodleiding gehaald en op de nieuwe leiding gemonteerd. Nu de watertoevoer is veilig gesteld kan de dijk onder handen worden genomen.

Alle projecten