Voor de veiligheid van iedereen die langsloopt, voor bezoekers, eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers en leveranciers stellen wij voor elk project een Veiligheids- & Gezondheidsplan op (V&G-plan) op. Hierin worden de risico's en veiligheidsmaatregelen beschreven. Iedereen op onze projecten moet zich houden aan deze veiligheidseisen. Daarnaast stimuleren we mensen om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties zodat iedereen  aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis kan.