Transport van CO2

Het gebruik van CO2 als grondstof voor bijvoorbeeld Hydrazine neemt toe. Om de omslag te maken naar een CO2 neutrale samenleving met een eerlijke verdeling van de energielasten en de opbrengsten worden meer en meer CO2 leidingen aangelegd.