Duurzaamheid

Duurzaamheid is een vereiste binnen onze sector.  Binnen de Nederlandse overheidsorganen wordt gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte, zodat de klimaatdoelstellingen gehaald worden. In de RES staat hoe er duurzame energie opgewekt wordt in de regio en in de Transitievisie Warmte staat per wijk aangegeven hoe de gebouwen verwarmd worden. Van Baarsen voert steeds meer duurzame projecten uit die hierop aansluiten.