Van Baarsen

Midden Spanning (MS) route Haarlem

Elektra

location icon

Locatie

Haarlem

electric

Dienst

Elektra

avatar

Opdrachtgever

Liander

time icon

Jaar

2019

''Er zijn veel zaken die voorbereid en geregeld dienen te worden voordat er ook maar één schep de grond in gaat''.

In maart 2019 is Van Baarsen gestart met de aanleg van diverse middenspanningsroutes, deze projecten spelen zich grotendeels af in Haarlem. Er zijn veel zaken die voorbereid en geregeld dienen te worden voordat er ook maar één schep de grond in gaat

Allereerst krijgen we een voorkeurstracé opgestuurd van de opdrachtgever (Liander) waar een kabel van onderstation naar diverse trafo ruimtes staat geprojecteerd. Dit tracé moet vervolgens volledig worden geëngineerd en dit doen we van A tot Z. Dit betekent alles buiten schouwen, het tracé aflopen en met de gemeente om tafel of andere stakeholders zoals waterschappen of particulieren.

Vervolgens wordt het ontworpen tracé op tekening gezet en wordt deze met Liander besproken. Dan moeten we natuurlijk ook nog de vergunningen, verkeersplannen, boorplannen en overige aspecten zoals archeologie of bouwkundige opname en bodemonderzoek laten uitvoeren. Alles ligt bij van Baarsen en valt onder de noemer E&C (Engineering en Construct), dat betekent ook dat we in de uitvoering niet kunnen zeggen dat de betreffende problemen niet voorzien hadden kunnen worden.

Tijdens de gehele uitvoering blijven we ook nauw betrokken, zelf of middels een uitvoerder van Van Baarsen waar we dagelijks contact mee hebben. Hierdoor ontstaat er geen vertraging op de werkvloer.

 

 

 

Alle projecten